Висок стандарт в здравеопазването

Д-р Делян Хайтов е семеен лекар в Пловдив с 23 години опит Завършва Медицински университет Пловдив през 1995 г.Започва работа в Център за спешна медицинска помощ Пловдив. От 2005 г. до момента има самостоятелна практика като семеен лекар в Пловдив .Специалност Обща медицина придобива през 2006 г.Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, детска, женска консултация , лечение на редица заболявания, издава медицински документи и др.

Д-р Делян Хайтов

Общопрактикуващ лекар


Д-р Делян Хайтов е семеен лекар в Пловдив с 23 години опит.Завършва Медицински университет Пловдив през 1995 г.Започва работа в Център за спешна медицинска помощ Пловдив. От 2005 г. до момента има самостоятелна практика като семеен лекар в Пловдив .Специалност Обща медицина придобива през 2006 г.Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, детска, женска консултация , лечение на редица заболявания, издава медицински документи и др. Д-р Хайтов участва в национални и международни конгреси,конференции и семинари по специалността. Д-р Хайтов записва нови пациенти.

Д-р Надежда Хайтова

Общопрактикуващ лекар


Д-р Надежда Хайтов е семеен лекар в Асеновград с 23 години опит.Завършва Медицински университет Пловдив през 1995 г. От 2006 г. до момента рабори като семеен лекар в Асеновград.Специалност Обща медицина придобива през 2007 г.Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, детска, консултация, лечение на редица заболявания, издава медицински документи и др. Д-р Хайтова участва в национални и международни конгреси, конференции и семинари по специалността. Д-р Хайтова записва нови пациенти